Ne jemi të përkushtuar për shërbime cilësore, duke pasur gjithmonë prioritet klientët e kënaqur

 
 
 
 
acc
 

 
Artikujt e fundit
Koka Tax&AccountingTRAJNIM KOTABILITET FINANCIAR - 100% praktikëTrajnimi fillon më datë 03.02.2020.Trajnimet janë të organizuara në dy module:1. Pjesa teorike: ligjërata dhe ushtrime,(BAZAT E KONTABILITETIT FINANCIARE2. Pjesa praktike pune me software, dokumente real, kalkulime të ndryshme, ...
Lexo më shumë...
Kontrollo saktёsinё e kontabilizimit të dokumenteve në biznesin tuaj! KONTABILITETI PËR JO-KONTABILISTË Trajnim intenziv vetëm 5 ditë!Trajnimi‘Kontabiliteti për Jo-Kontabilistë’ i organizuar nga Koka Tax&Accounting, ofron një prezantim gjithpërfshirës për rolin e kontabilitetit në mbështetjen dhe ...
Lexo më shumë...
Trajnimi fillon më datë 18.11.2019 Trajnimet janë të organizuara në dy module:1. Pjesa teorike: ligjërata dhe ushtrime,2. Pjesa praktike pune me softuer (ERP System) edhe atë : regjistrime kontabël me dokumente real, kalkulime të ndryshme, përgatitja e pagave, mbushja e fletëparaqitjeve tatimore, ...
Lexo më shumë...