Shërbimet tona

KONTABILITET FINANCIAR-TRAJNIM

TRAJNIM KONTABILITET FINANCIAR 100% PRAKTIK

KONTABILITETI PËR JO-KONTABILISTË

Trajnim INTENSIV , 5 DITOR!

TRAJNIM KOTABILITET FINANCIAR - 100% praktikë

Trajnimi fillon më datë 18.11.2019